EMDR

EMDR bij traumatische gebeurtenissen

EMDR is een behandelmethode waarbij herinneringen aan traumatische gebeurtenissen verwerkt worden in het brein. Als een kind iets naars meemaakt en daar last van blijft houden, dan kan er sprake zijn van trauma. EMDR is een kortdurende, effectieve behandelmethode waarbij nare ervaringen en heftige emoties alsnog verwerkt worden. 

Hoe werkt het?

De wetenschap kan nog niet helemaal verklaren hoe EMDR werkt, wel is vastgesteld dat het werkt. De meest waarschijnlijke verklaring is dat herinneringen bij een nare, ingrijpende gebeurtenis niet goed verwerkt worden. Bij gewone ervaringen gaat de informatie van de zintuigen naar de hersenen en worden tot een herinnering: een mix van feiten, indrukken en interpretaties.

Bij ervaringen waarbij intense angst, hulpeloosheid of levensgevaar een rol spelen, kondigt het lichaam echter een alarmtoestand af. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in ruwe (= onverwerkte) vorm opgeslagen. Prikkels, zoals beelden, geuren, geluiden, die aan ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen deze ‘ruwe herinnering’ telkens weer activeren.

Bijvoorbeeld je hoort in de verte een sirene en je voelt dezelfde intense angst als de keer dat je een auto ongeluk meemaakte. In diverse wetenschappelijk onderzoeken is inmiddels ruimschoots aangetoond dat EMDR werkt met enkele sessies.

Hoe verloopt de behandeling?

Vaak maakt de EMDR behandeling onderdeel uit van een therapietraject. Soms kan EMDR ook los ingezet worden, als heel duidelijk waar de klacht begonnen is.

EMDR bij 2-6 jaar

Bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar wordt er gebruik gemaakt van storytelling. Met ouders samen bereid ik het verhaal voor wat er verteld gaat worden. Eerst leest de therapeut het verhaal voor, waarbij klopjes op de knieën of handen worden gegeven. Het lezen van het verhaal herhaalt zich meestal een aantal keren. Na een week is er een volgende sessie, om te kijken hoe het met de verwerking in het brein staat. Bij jonge kinderen worden de ouders intensief betrokken bij de behandeling en zijn vaak ook aanwezig in de praktijkruimte.

EMDR bij 6-12 jaar

Meestal volgen deze kinderen zelf de behandeling. We gaan aan de slag met het in kaart brengen van waar het kind last van heeft. Dit doen we vaak met tekeningen. Ik begeleid het kind in het maken van een veilige plek in zijn eigen binnenwereld. Ik leg uit wat EMDR is en laat ervaren hoe de koptelefoon, de oogbewegingen en de klopjes werken terwijl we de veilige plek verstevigen in het brein.

Daarna volgen een of meerdere EMDR-sessies gericht op het verwerken van de nare, ingrijpende gebeurtenis.

EMDR bij 12-18 jaar

Je kind maakt zijn eigen proces door, observeer je kind en wees aanwezig als je kind wil praten. Belangrijk is dat je kind zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Na afloop

EMDR heeft een diepgaande werking in het brein en kan vermoeiend zijn. Gun je kind rust als dat nodig is. Na een week is er een nieuwe sessie om te controleren hoe het met de verwerking in het brein gaat. Indien gewenst kan er verder gewerkt worden met EMDR aan andere nare herinneringen.

EMDR helpt bij 

Angsten

Angsten, zoals prikangst, vliegangst, angst voor honden, angst om alleen te zijn, angst voor inbrekers, voor nachtmerries, faalangst, sociale angst, paniekaanvallen, ,…, …. ,…

Traumatische gebeurtenissen

Herinneringen aan gebeurtenissen die steeds opnieuw heftige emoties en reacties te weeg brengen. Zoals hevige angst, vermijden van dingen, boze of verdrietige buien. Dit kunnen allerlei gebeurtenissen zijn zoals het meemaken van een ongeluk, geweld, ruzies, pesten, seksueel overschrijdend gedrag, …., …., …..

Wil je meer weten over EMDR?

Wil je meer weten wat EMDR voor jou en/of je kind kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op, ik sta je graag te woord.

Filmpje kijken over EMDR?

Tim en het wonder van EMDR

Animatiefilm: hoe werkt EMDR

Wil je meer weten over EMDR?

Vul het formulier in of mail me op rianka@kind-wijzer.nl
Ik sta je graag te woord!

Bel mij terug

7 + 14 =

Hulp bij praktijk Kind-wijzer

Direct aanmelden

Kindertherapie is direct toegankelijk. Een verwijzing van huisarts is niet nodig. Je kunt je kind direct zelf aanmelden.
}

Kortdurend

Kindertherapie is praktisch en resultaatgericht. Gemiddeld zijn 5 tot 15 sessies voldoende om op eigen kracht weer verder te gaan.
l

Snel starten

Als je besluit hulp in te schakelen, dan wil je graag snel aan de slag. Kindtwijzer streeft erna om zonder wachtlijst te werken.

Zelf

Kindertherapie is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en het stimuleren van het zelfhelend vermogen van het kind.