Welke boodschap heeft de boosheid?

Stel je kind heeft een boze bui gehad, waarin hij ‘explodeerde’. Zoals mijn dochter die de deur dichtgooide en er 10.000 glassplinters in de kamer lagen.

Een boze bui of driftbui kan heel heftig zijn, voor jezelf en voor je kind. In mijn praktijk komen vaak kinderen die aangemeld worden omdat ze last hebben van hun boosheid. In veel verschijningsvormen zoals agressief gedrag, schelden, schoppen en slaan. En in het andere uiterste: kinderen die helemaal dichtklappen en hun woede niet kwijt kunnen. En al die kinderen hebben andere plausibele redenen waarom ze zo boos doen.

Onmacht, geen onwil! 

Twee dingen merk ik iedere keer weer opnieuw. Als eerst: een boze bui komt vanuit onmacht en zeker niet vanuit onwil. En het tweede: de kinderen zijn bang zijn voor hun eigen boosheid en bang dat de ander (papa, mama of de leerkracht) boos op ze is. En als je dat eenmaal weet, helpt je dat om zelf rustig te blijven als je kind een boze bui heeft.Het nut van boosheid
Vertel je kind dat het voelen van boosheid een heel belangrijk signaal is. Boosheid geeft aan dat er over je persoonlijke grens is gegaan. Boosheid heeft als doel jezelf te beschermen. Boosheid geeft ook veel energie en kracht. Je boos kunnen voelen is handig, je boos gedragen, meestal niet.

Verken de boosheid

Na een boze bui als je kind weer rustig is, kun je samen de boosheid verkennen. Waar in zijn lijf voelde je kind de boosheid? En hoe voelde het dan op die plek? Misschien heeft je kind er een beeld bij of hoort er een kleur bij? Of een gedachte? Help je kind zich bewust te worden van signalen die zijn lijf geeft. Hoe eerder je kind opmerkt dat hij boos (aan het worden) is, hoe eerder hij voor ‘handig’ gedrag kan kiezen. In plaats van dat de boosheid hem volledig ‘overneemt’ en hij in zijn woede dingen doet waar hij later spijt van heeft.

Boosheid als beschermer

Boosheid heeft een beschermende functie. Bescherming naar buiten, om je grenzen naar anderen aan te geven. En een beschermende functie van binnen. Heel vaak worden we boos, omdat er (onbewust) een onverwerkte emotie wordt geraakt, die zo naar is, dat je nog niet weet, hoe je deze kunt verdragen.

Ontdek de reden achter de boosheid

Vaak zitten er dus achter boosheid moeilijk te verdragen gevoelens zoals verdriet, frustratie, onmacht, etc. Zo is boosheid een belangrijk onderdeel van een rouwproces, zodat je het verdriet van het verlies nog niet volledig hoeft te voelen.

Frustratie, iets lukt niet, kan ook een trigger van boosheid zijn. Zeker bij kinderen die zich nog allerlei vaardigheden eigen mogen maken. Het toevoegen van het woordje ‘nog’ is hierbij helpend. ‘Wat frustrerend he, als het nog niet lukt om je veters te strikken’.

Machteloosheid kom ik in mijn praktijk ook vaak tegen als gevoel achter de boosheid. Machteloos, als je tegelijkertijd boosheid en verdriet voelt. Als andere mensen iets doen wat jij niet wilt en je bent je niet bij machte om het te veranderen. Bij machteloosheid kun je je kind leren om vragen te stellen aan de ander. ‘Juf, kunt u mij uitleggen waarom ik dit nu moet doen?’

Achter de boosheid kunnen ook een heleboel andere -loosjes ‘verstopt’ zitten, zoals: radeloos, hulpeloos, moedeloos, waardeloos, hopeloos. Kijk naar je kind, praat met je kind en help je kind woorden te geven aan zijn gevoel. Steun je kind bij het verdragen van het moeilijke gevoel achter de boosheid. Vaak lost dit al heel veel boosheid op.

Is je kind vaak boos? Heeft hij of zij driftbuien? Heb je het gevoel op eieren te lopen, om boze confrontaties te voorkomen? Komen jullie er samen op dit moment niet uit? Neem dan vrijblijvend contact op. Ik denk graag met je mee!

Wil je meer verhalen lezen uit de praktijk? Wil je handige tips ontvangen?

Schrijf je dan in voor Kind-wijzertje. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6x per jaar.