Vaste mindset of groeimindset

Carol Dweck (psychologe aan de Stanford University) heeft veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop je kunt denken over intelligentie, kwaliteiten en talenten. Mensen met een vaste mindset geloven dat persoonlijke eigenschappen vaststaan, dat je wordt geboren met een bepaalde hoeveelheid intelligentie en kwaliteiten. Ze voelen zich slim als in een keer iets lukt en vergeten dat prestaties niet zozeer bepaald worden door je IQ, maar veel meer door de inspanning die je er voor levert.

‘Slimme’ complimenten

Mensen met een groeimindset geloven dat hun talenten slechts een startpunt zijn, en dat ze altijd kunnen blijven groeien en zichzelf ontwikkelen door inzet en ervaring op te doen. Ze zeggen: ‘iedereen kan slimmer worden’ en vergelijken hun prestaties niet met anderen, maar kijken waar ze zichzelf kunnen verbeteren. Leren door te proberen. Een groeimindset werkt stimulerend. Als leerkracht en als ouder kun je een groeimindset bij je kind stimuleren, onder andere door het geven van ‘slimme’ complimenten (zie hieronder).

Wil je meer verhalen lezen uit de praktijk? Wil je handige tips ontvangen?

Schrijf je dan in voor Kind-wijzertje. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6x per jaar.